ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή – Γενικές Πληροφορίες

1.1. O ιστότοπος www.laurachocolates.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρίας με την επωνυμία «LAURA CHOCOLATES» και ειδικότητα ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ, με ΑΦΜ: 802220829, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΙΑ).

1.2. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου www.laurachocolates.com  για εμπορικούς σκοπούς τρίτων.

1.3. Η πώληση, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων μας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν την πραγματοποίηση των αγορών σας και εάν δεν συμφωνείτε, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς, χωρίς καμία εξαίρεση.

1.4 Η Εταιρία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, να καταργήσει ή/και τροποποιήσει το eshop, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προειδοποίηση. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ την στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

1.5 Υποχρεούστε να κάνετε σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας και να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υποχρεούστε δε να απέχετε από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της.

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

2.1. Η Εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτής ή που προκαλείται ή σχετίζεται με την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της.

2.2 Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους.

2.3 Η μονάδα παραγωγής της Εταιρίας επεξεργάζεται πρώτες ύλες, που μπορεί να περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών, κανέλας, σπόρων σησαμιών καθώς και ίχνη άλλων αλλεργιογόνων ουσιών ως αυτές περιέχονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

2.4 Τα προϊόντα θα πρέπει να συντηρούνται κατά τη μεταφορά και μετά την παράδοση:

α) σε θερμοκρασία δωματίου (<20 βαθμών Κελσίου)

β) στο ψυγείο* (έως 5 βαθμούς Κελσίου)

*τα προϊόντα ψυγείου πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο στο ψυγείο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα τοποθετείτε στην κατάψυξη.

2.5 Παραδόσεις μας σε πρακτορεία για την αποστολή των προϊόντων σε επαρχία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για σωστή διατήριση τους, γίνονται με ευθύνη του πελάτη και σε περίπτωση αλλοίωσής τους πρέπει να αποσείρονται από τον πελάτη, χωρίς καμία ευθύνη της εταιρίας.

 

2.6 Τα προϊόντα θα πρέπει να καταναλώνονται μέσα στο χρονικό διάστημα  που αναγράφεται στη συσκευασία τους. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για κακό ή  μη ορθό χειρισμό του τροφίμου από τον καταναλωτή.

2.7 Παρότι για κάθε προϊόν γίνεται πλήρης παρουσίαση αυτού, ωστόσο, λόγω του διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης, τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην ιστοσελίδα μας ίσως να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πραγματικά όσον αφορά την εικόνα και τα χρώματα. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τέτοιου είδους αναντιστοιχίες. Οι εικόνες και τα χρώματα προορίζονται μόνο για σκοπούς αναπαράστασης. Επίσης, τα προϊόντα ενδέχεται να διατίθενται προς πώληση χωρίς ή με διαφορετική διακόσμηση (ντεκόρ).

3. Συσκευασία

Τα προϊόντα μας τοποθετούνται σε περιέκτες της Εταιρίας  (χάρτινα κουτιά, χαρτοσακούλες ή πλαστικούς περιέκτες κατά περίπτωση). Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε οι συσκευασίες μας να είναι ασφαλείς και να προστατεύουν κατά τον ασφαλέστερο τρόπο τα προϊόντα κατά τη μεταφορά τους.

4. Σύμβαση Πώλησης-Παραγγελία Προϊόντων

4.1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση.

 

4.2 Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς. Η παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την «Εταιρία» από την στιγμή που έχει εγκριθεί/επιβεβαιωθεί η πληρωμή της, οπότε και θα λάβετε ένα  e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας («Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας»). Η λήψη του email επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποδοχή της από μέρους μας. Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσετε αμέσως την «Εταιρία» εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοστούν σε αυτήν την Σύμβαση.

5. Απόρριψη Παραγγελίας

5.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 

5.2 Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας.

6. Ακύρωση Παραγγελίας.

Η Ακύρωση της παραγγελίας, μετά την αποστολή από την Εταιρία του email για την «Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας» μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο τηλεφωνικά ή γραπτά εντός 30 λεπτών από την αποστολή της. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ακύρωση δεν γίνεται αποδεκτή.

7. Τιμές Προϊόντων / Έξοδα Αποστολής.

7.1. Η τιμή κάθε προϊόντος είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν από παραδρομή σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή.

 

7.2 Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.

 

7.3 Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

 

7.4. Το πληρωτέο από εσάς τίμημα αποτελεί το σύνολο της τιμής του/των προϊόντων

 

7.5. Οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε. Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται από το παρόν e-shop. Οι τιμές στα φυσικά καταστήματα ενδέχεται να είναι διαφορετικές. Η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια διαφορά τιμών.

 

7.6. Τιμολόγιο δύναται να εκδοθεί σε επιτηδευματίες κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία.

8. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων.

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολή σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει την φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τυχών εξόδων αποστολής.

9. Παράδοση Προϊόντων

9.1. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, τηλεφωνικώς ή μέσω email, την διεύθυνση, όπου επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του.

9.2. Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν στις περισσότερες περιοχές της Αττικής που θα επιλέξετε κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας με φορτηγά της εταιρίας μας. Οι αποστολές σε περιοχές εκτός Αττικής και εξωτερικού, γίνονται με πρακτορεία μεταφορών και με ευθύνη αποκλειστικά και μόνο του πελάτη. Η εταιρία LAURA CHOCOLATES δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά μετά την παραδοσή της.

9.3 Η παραγγελία σας για να είναι έγκυρη θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ, (#150,00€#).

9.4 Υπάρχει μίνιμουμ χρέωση για την αποστολή κάθε προϊόντος. Οι χρεώσεις αποστολής υπολογίζονται αυτόματα βάση των προϊόντων και των προορισμών.

9.5. Η ημέρα και ώρα παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και το φόρτο εργασίας της δικής μας εταιρείας αλλά και της εκάστοτε εταιρείας αποστολής. Η Εταιρία LAURA CHOCOLATES δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος (καθυστέρηση ή μη παράδοση προιόντος, αλλοίωση ή καταστροφή) της εταιρίας courier.

9.6. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για μη έγκαιρη παράδοση, που οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση ή απουσία σας. Σε αυτήν την περίπτωση τα προϊόντα επιστρέφουν στην «Εταιρία» και εφόσον ζητήσετε εκ νέου αποστολή, θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα αποστολής.

9.7 Για την έγκαιρη παράδοση και εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των προϊόντων συστήνεται να καταχωρείτε την παραγγελία σας τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας σας.

9.8 Καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Η «Εταιρία» ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτές που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, ακραία φυσικά φαινόμενα, πανδημίες και απαγορευτικό κυκλοφορίας

10. Τρόποι Πληρωμής

Οι πληρωμές, μπορεί να γίνουν με τους παρακάτω τρόπους:

 

-Αντικαταβολή. Διαλέγοντας αντικαταβολή, πιθανό να υπάρχει επιπλέον χρέωση.

-Κατάθεση σε Τράπεζα. Τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον αποστολέα. Η παραγγελία επιβεβαιώνεται αφού μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με email ή αφού εμφανιστεί το ανάλογο ποσό κατάθεσης στον λογαριασμό που θα επιλέξετε για την κατάθεση.. Διαθέσιμοι λογαριασμοί υπάρχουν στις τράπεζες: Πειραιώς

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

ΙΒΑΝ: GR1201721760005176088238213

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ & το ονομ/πώνυμο σας

11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

11.1. Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στην ιστοσελίδα μας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με εμάς καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν, εκτός των άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρίας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά). Ως εκ τούτου η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων.

11.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών στην ιστοσελίδα μας και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας μας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.

11.3 Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας. Το σύνολο πάντως των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος της ιστοσελίδας μας θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους.

11.4 Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο απευθείας στον Η/Υ σας όσο και προσωπικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της εταιρείας μας.

12. Υπαναχώρηση / Πολιτική αντικατάστασης προϊόντων

12.1.  Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά, προκειμένου να φτάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. Μετά την αποχώρηση του οδηγού, υπαναχώρηση / αντικατάσταση προϊόντων δεν θα μπορεί να γίνει.

 

12.2  Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι α) υπάρχει αλλοίωση ή παραβίαση της εξωτερικής συσκευασίας ή του εσωτερικού του λόγω της μεταφοράς ή β) παραλάβετε διαφορετικό κωδικό προϊόντος από αυτόν που παραγγείλατε και δεν επιθυμείτε την παραλαβή της παραγγελίας σας, και να επικοινωνήσετε εκείνη την στιγμή μαζί μας τηλεφωνικά στο 6957041861, υποχρεωτικά παρουσία του οδηγού, δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση, το νέο προϊόν θα σας σταλεί το συντομότερο δυνατόν, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση.

 

Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας, η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει μέσω τραπέζης εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από την ενημέρωσή μας.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης, έχετε αποκλειστικά και μόνο στις παραπάνω δύο περιπτώσεις α) και β) και όχι σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας (όπως π.χ. εμφάνιση).

13. Πνευματική Ιδιοκτησία

13.1 Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) της εταιρείας κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στην ιστοσελίδα μας να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

13.2 Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών της.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

14.1 Η συγκεκριμένη σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.chococartel.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

14.2 Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

15. Λοιποί Όροι

Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει, ότι :

 

Α) Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.

 

Β) Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους. Ομοίως απαγορεύεται και η διάθεση των συσκευασιών, που τα συνοδεύουν.

 

Γ) Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Δ) Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

 

Ε) Η ηλεκτρονική  διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε  ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.

 

ΣΤ) Η διατήρηση του απορρήτου του κωδικού σας είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη και δεν θα επιτρέψετε σε άλλο την χρήση αυτού.

 

Η) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί παραγγελία  σας.

 

Θ) Εγγυάστε την ασφαλή χρήση του ιστότοπου από τον υπολογιστή σας ως προς την μετάδοση ιών.

 

Ι) Η σύνδεσή σας με το eshop γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου.

 

ΙΑ) Υποχρεούστε να αποζημιώσετε την Εταιρία ολοσχερώς (εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες) για κάθε ζημία, προκύπτουσα από την από μέρους σας παραβίαση της παρούσης.

 

ΙΒ) Οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από την παρούσα περιορίζεται αποκλειστικώς στο τίμημα της παραγγελίας σας, και παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωσή σας για τυχόν υπερβάλλουσα ζημία.

 

ΙΓ) Ερμηνευτικός όρος – Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

 

ΙΔ) Επικεφαλίδες – Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν σκοπείται να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

 

ΙΕ) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος – Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.